Bondsdirecteur

Bondsdirecteur of niet ?
BONDSDIRECTEUR OF NIET ? Na een artikel dat verschenen is in Laatste Nieuws had de Liga omwille van een aantal onterechte beschuldigingen een antwoord geplaatst op website en facebook. De Dobbeleer vindt het onterecht dat hij in dat Liga-antwoord, bondsdirecteur genoemd wordt en daarin heeft hij gelijk; zijn echte functie is inderdaad algemeen directeur van Volley Vlaanderen. Het is goed dat hij daar zelf klaarheid in brengt want het was de Liga een raadsel waarom een personeelslid van Volley Vlaanderen, de woordvoerder is van een aanklacht tegen Volley Belgium en zijn voorzitter. Dat hij nu dreigt met verdere stappen had hij gemakkelijk kunnen voorkomen door die rol niet als de zijne te beschouwen. Het vermoeden van belangenvermenging creëer je zo zelf en de Liga probeert alleen maar te doorgronden hoe de vork echt aan de steel zit. Op zoek naar een positieve noot in het dispuut noteren we dat hij geen tegenstander is van een externe audit en dat is wat de Liga beoogt. Vermoedens al of niet echt kunnen daarmee onderzocht worden. Uitpakken met de dreiging van vervolging is uiteraard voor de Liga een brug te ver; maar we zijn wel zo joviaal om zijn aangetekende brief als recht op antwoord te plaatsen.